Tron Smart Helper

To narzędzie jest opracowywane na podstawie naszej działalności API. Możesz wyświetlić wszystkie szczegóły użytkowania w konsoli. Możesz również wywołać interfejs API bezpośrednio do użytku. 👉 [API]

🎯 Zakup inteligentnej energiiAuto Oblicz wymaganą ilość energii i wyślij ją na adres z

Standard opłaty: energia 3TRX/32000, Energia 6TRX/65000, automatycznie obliczy, czy wykonanie jednej transakcji wymaga 32000 lub 65000 (energia ważna przez 1 godzinę). Jeśli zostanie obliczone, że energia nie jest potrzebna, żadna opłata nie zostanie odjęta.

wskazówka

Upewnij się, że saldo konta jest nie mniejsze niż 1 kredyty podczas korzystania z tego narzędzia, opłaty zostaną odliczone bezpośrednio od salda kredytów konta.

Wprowadź odpowiedni adres portfela przed kliknięciem, aby kupić energię, koszt zakupu energii jest dynamicznie i inteligentnie naładowany zgodnie z rzeczywistą sytuacją.