Telegram Broadcast Helper

To narzędzie może być używane tylko przez kupców dostosowywania telegramowego bota.

Wysłane tylko na konto związane telegram. Powinieneś lepiej przetestować to przed transmisją.

wskazówka

Kupcy muszą najpierw wiązać konto telegramu i tylko niestandardowy bot może użyć tej funkcji.

Tylko jedna wiadomość może być wysyłana jednocześnie. Po kliknięciu Wyślij wiadomość zostanie wysłana w ciągu 30 sekund.

Tylko użytkownicy, którzy wchodzili w interakcje z botem, mogą otrzymać wiadomość.

Rekordy historii